TO CONNECT

omgaan met verschillen

De ene vorm van stress is de andere niet, je hebt er velen; levensloopstress, bazenstress, groepsstress, prestratiestress, relatiestress, keuzestress, tijdstress, onzekerheidsstress, aanpassingsstress, beoordelingsstress et cetera.

Daarnaast zijn mensen ook allemaal verschillend. Naast dat mensen verschillend zijn voor in hoeverre ze vatbaar ze zijn voor bepaalde soorten stress, zijn ze ook verschillend in hoe gelukkig ze zich ervaren en hoe ze met hun stress omgaan. Belangrijk om mensen mee te krijgen is te weten waar ze happy van worden of waar ze naar op zoek zijn in de werksitatie.

Mensen verschillen bijvoorbeeld in hoe zij betrokken zijn bij de organisatie en het werk dat zij daar doen. Er zijn mensen die in een organisatie een gemeenschap zoeken. Ze willen zich kunnen identificeren met de missie, normen en waarden, ofwel identiteit, van het bedrijf. Anders gezegd: ze zoeken verbinding. Een andere categorie mensen accepteert de identiteit als gegeven, maar wordt er niet warm van. Zij zijn vooral op zoek naar een "goede deal". Die deal kan bestaan uit geld, leuk werk, mooie projecten, maar ook uit status en gezellige collega’s. Met andere woorden: ze willen geboeid worden.

FeelGood metingen meten mee naar waar mensen op zoek zijn in hun werksituatie - zodoende de koppeling te kunnen leggen tussen wat gaat werken en welke deeloplossing past bij wie.