NO STRESS

stress zorgt voor veel verzuim op werk

Financiƫle problemen, een echtscheiding, zorgen om een zieke moeder of ruzie op de werkvloer: de stress over dit soort zaken leidt tot veel werkverzuim. Ruim 80 procent van de mensen heeft in de afgelopen vijf jaar met stress te maken gehad. Bijna twee derde verzuimt vanwege deze stress.

Stress, het gedraagt zich ongeveer als drijfveren; je kan stress meten, iedereen ervaart het anders, er zijn allerlei vormen en typen stress, je kan het "bij elkaar optellen", het is soms overdraagbaar (stress maakt stress), er bestaan diverse coping skills en het is hip. Iedereen praat erover en je kan geen populair magazine openslaan of er gaat wel een artikel over stress.

FeelGood inventariseert zowel geluks- als stressfactoren en geeft het individu en de organisatie handvatten om geluk te vergroten en tegerlijkertijd stress te reduceren. Voor het individu betekent dat onder andere beter omgaan met de verschillende soorten stress, voor de organisatie betekent dat (h)erkennen waar de schoen wringt en een betere werkgever zijn! FeelGood plaatst de gelukservaring van medewerkers in perspectief, het verbindt medewerkerstevredenheid met persoonlijke tevredenheid en klanttevredenheid.